Agar krvný č. 2 základný bez krvi šikmý
Agar podľa Christensena (šikmá urea)
Agar podľa Sabourauda so 4 % glukózy a s chloramfenikolom šikmý
Agar žlčovo-eskulínovo-azidový