Spoločnosť EnviroLab, s.r.o. vznikla v roku 2009 a je zameraná na výrobu a predaj kultivačných médií. Svojím zákazníkom ponúka farbivá,
roztoky a široký sortiment kultivačných médií v petriho miskách, skúmavkách a fľašiach rôznych objemov, ktoré sú pripravované
v špecializovaných čistých výrobných priestoroch pomocou špičkových technológií.

 

Kultivačné médiá sú určené pre in vitro laboratórnu diagnostiku na okamžitú mikrobiologickú kultiváciu.

 

EnviroLab s.r.o. je registrovaná na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv ako výrobca zdravotníckych pomôcok pod registračným číslom SK/12/0186.
Spoločnosť EnviroLab s.r.o. má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky medzinárodných noriem
ISO 9001 a ISO 13485.

Certifikát systému riadenia kvality pre výrobu a predaj živných pôd pre mikrobiológiu výrobca získal 25. januára 2010.

 

Kultivačné médiá získali certifikát o zhode vyrábaných diagnostických pomôcok in vitro s technickými požiadavkami na bezpečnosť 
podľa smernice 98/79/EC Európskeho parlamentu a Európskej rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro.