Adresa sídla:     

EnviroLab s.r.o.
Galvaniho 7
821 04 Bratislava

 

Adresa prevádzky:

EnviroLab s.r.o.
Obchodná 7
946 51 Nesvady

 

e-mail:

info@envirolab.sk 

Tel.:

+421 917 681 135

Fakturačné údaje:

IČO: 35 860 456

DIČ: 2021733615

IČ DPH: SK2021733615 (registrovaná podľa § 4 zákona o DPH)

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 29095/B

bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu IBAN: SK15 1111 0000 0010 7175 4007

SWIFT: UNCRSKBX

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, postrehov, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára. Odoslaním kontaktného formulára beriete na vedomie, že Vaše údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia Vašej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

    Kontaktný formulár