VÝROBA

V záujme naplnenia všetkých požiadaviek mikrobiologických laboratórií sme pre vás pripravili širokú ponuku kultivačných médií.

KATALÓG KULTIVAČNÝCH MÉDIÍ

Katalóg je k dispozícií na stiahnutie

CENNÍK

Cenník je k dispozícií na stiahnutie v PDF súbore

KVALITA

Spoločnosť EnviroLab s.r.o. má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky medzinárodných noriem.