Našimi pravidelnými odberateľmi sú:

  • Medirex, a.s.

  • AnalytX  s.r.o.

  • AQUASECO s.r.o.

  • Bio G, spol. s r.o.

  • FNsP Skalica

  • BELL/NOVAMAN s.r.o.

  • BEL – MIDITECH, s.r.o.