V záujme naplnenia všetkých požiadaviek mikrobiologických laboratórií sme pre vás pripravili širokú
ponuku kultivačných médií. Naša spoločnosť garantuje svojim odberateľom sterilitu kultivačných médií,
štandardné fyzikálne a požadované rastové vlastnosti. Samozrejmosťou je vykonanie kontroly kvality
každej vyrobenej šarže predpísanými bakteriologickými kmeňmi.

Kultivačné médiá

Tekuté roztoky

 

Tekuté roztoky a farbivá