K uvedeným cenám bude pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov.
Kultivačné médiá sú štandardne dodávané v PETRI miskách (PM), v skúmavkách (SK) alebo vo fľašiach (FĽ).
Skúmavky a fľaše sú vratné obaly, v prípade ich nevrátenia bude kupujúcemu ich cena účtovaná.