Roztok fosfátový tlmivý pre farbenie podľa Giemsa
Roztok fyziologický pufrovaný fosfátom (PBS)
Roztok fyziologický s 0,5 % fenolom
Roztok podľa Kozáka a Mágrovej tlmivý
Roztok síranu zinočnatého 33 %
Roztok tlmivý acetátový
Roztok tris-borátový zásobný (TBE)