Roztok fyziologický pufrovaný fosfátom (PBS)
Roztok fosfátový tlmivý pre farbenie podľa Giemsa
Roztok fyziologický s 0,5 % fenolom
Roztok podľa Kozáka a Mágrovej tlmivý
Roztok síranu zinočnatého 33 %
Roztok tlmivý acetátový

NÁVOD NA POUŽITIE     KBU

INSTRUCTIONS FOR USE    ACETP

Roztok tris-borátový zásobný (TBE)
Roztok hydroxidu sodného 0,5%
Roztok tlmivý fyziologický pH 7,2
Roztok H2SO4 0,2M