Roztok akridínovej oranže tlmivý
Roztok kryštalickej (genciánovej) violeti 0,5 %
Rozotk pre metódu KATO preparačný